Arsanul Ramdani: Keutamaan dalam menghafal Al Quran

Avatar photo

Media.or.id – Press release, Arsanul Ramdani Menghafal Al Quran memiliki banyak keutamaan yang sangat besar. Berikut beberapa keutamaan menghafal Al Quran:

1. Mendapatkan pahala yang besar: Menghafal Al Quran adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Setiap huruf yang dihafal akan mendapatkan pahala, dan pahala tersebut akan dilipatgandakan. Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan yang serupa dengannya.” (HR. At-Tirmidzi)

2. Mendapatkan syafaat di hari kiamat: Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Al Quran, karena sesungguhnya Al Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya.” (HR. Muslim) Menghafal Al Quran akan membuat seseorang memiliki kedekatan dengan Al Quran, sehingga Al Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat.

3. Menjadi teman yang baik di dunia dan akhirat: Al Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. Dengan menghafal Al Quran, seseorang akan selalu memiliki teman yang baik di dunia dan akhirat. Al Quran akan memberikan petunjuk dan bimbingan dalam setiap aspek kehidupan.

4. Mendapatkan kehormatan di hadapan Allah SWT: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat seorang hamba yang menghafal Al Quran ketika orang-orang yang membaca Al Quran di hadapannya berbuat dosa.” (HR. Muslim) Menghafal Al Quran akan memberikan kehormatan di hadapan Allah SWT.

5. Memperkuat iman dan menenangkan hati: Menghafal Al Quran akan membuat iman seseorang semakin kuat. Al Quran adalah sumber kebenaran dan petunjuk hidup. Dengan menghafal Al Quran, seseorang akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya.

6. Mendapatkan keberkahan dalam hidup: Al Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Dengan menghafal Al Quran, seseorang akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada orang yang menghafal Al Quran.

Menghafal Al Quran adalah ibadah yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan. Dengan menghafal Al Quran, seseorang akan mendapatkan pahala yang besar, syafaat di hari kiamat, menjadi teman yang baik di dunia dan akhirat, mendapatkan kehormatan di hadapan Allah SWT, memperkuat iman, menenangkan hati, dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk menghafal Al Quran.